Blog

Wpływ środków czystości na środowisko

Zanieczyszczenia, a środowisko

Wszyscy chcemy przebywać w czystych pomieszczeniach pachnących świeżością – mamy zakodowane, że im czystsza przestrzeń tym lepiej dla naszego zdrowia, szczególnie po pandemii COVID. Jednocześnie Często przy sprzątaniu drażni nas zapach detergentów lub kontakt z chemią ma niekorzystny wpływ na naszą skórę dłoni. Jeżeli pomyślimy o tym szerzej te same detergenty mają negatywny wpływ na wszystko co nas otacza. 
 • Zanieczyszczenie wody – Tysiące chemikaliów z produktów czyszczących jest spłukiwanych do strumieni i rzek. Niektóre pozostają, mając wpływ na środowisko i wchodzą do łańcucha pokarmowego.
 • Zanieczyszczenie powietrza – lotne związki organiczne ( LZO ) w środkach czyszczących mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach i zwiększać smog na zewnątrz. Ponadto transport prowadzi do emisji dwutlenku węgla z ciężarówek.
 • Odpady – wiele pojemników nie jest wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu. Opakowania i puste butelki często trafiają na wysypiska śmieci. Materiały niebezpieczne mogą mieć specjalne wymagania, które zazwyczaj wymagają energii do transportu i utylizacji.

Detergenty oraz inne składniki środków piorących i czyszczących mogą mieć działanie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie uciążliwe dla środowiska są dodawane do detergentów fosforany(V). Przedostają się wraz ze ściekami komunalnymi do wód, zanieczyszczając je i powodując ich eutrofizację (intensywnym rozwoju roślin i mikroorganizmów wodnych wskutek wzrostu zawartości składników odżywczych w wodzie i dochodzi do tzw. zakwitu wód.  Stopniowo może następować zarastanie zbiornika wodnego i przekształcenie go w bagno. 

Nawet małe stężenie detergentów i innych składników środków czyszczących w zbiornikach wodnych utrudnia proces oczyszczania wody. Są to zwłaszcza sedymentację zawiesin, co jest przyczyną degradacji środowiska przyrodniczego. Z tego powodu dąży się do tego, aby stosowane detergenty były biodegradowalne i miały w składzie naturalne składniki.

Ekologiczne środki czystości są również mniej szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka.  Kupowanie skoncentrowanych środków czyszczących zmniejsza wpływ pakowania i wysyłki. Produkty ekologiczne, jak nasze, często wykorzystują opakowania wielokrotnego użytku, zredukowane lub nadające się do recyklingu. Stosowanie mniej niebezpiecznych produktów może obniżyć koszty prawidłowego usuwania resztek środków czyszczących.

Wybierając środki czystości zawsze warto zwrócić uwagę na: 

 • biodegradowalność
 • niska toksyczność
 • minimalne opakowanie
 • wyprodukowane z mniejszą ilością energii
 • certyfikaty potwierdzające mały wpływ produktu na środowisko

Polecane posty

1 thoughts on “Wpływ środków czystości na środowisko

 1. Karent pisze:

  This article offers a fascinating perspective on the subject. The depth of research and clarity in presentation make it a valuable read for anyone interested in this topic. It’s refreshing to see such well-articulated insights that not only inform but also provoke thoughtful discussion. I particularly appreciated the way the author connected various aspects to provide a comprehensive understanding. It’s clear that a lot of effort went into compiling this piece, and it certainly pays off. Looking forward to reading more from this author and hearing other readers’ thoughts. Keep up the excellent work!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *