I.  Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jest właściciel Sklepu mniejkropka.com, tj. PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych, w Polsce, NIP 8861459075, (dalej także jako: Administrator).

II. Jak się możesz z nami skontaktować?

Napisz do nas e-maila na adres: kontakt@mniejkropka.com. Chętnie we wszystkim Ci pomożemy! Jeżeli jednak preferujesz kontakt w formie pisemnej napisz do nas na adres: PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych.

III. Jakie dane i w jakim celu zbieramy?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących przypadkach:

 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (realizacji zamówienia) – możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane, które są potrzebne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia) lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem, takie jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy (adres dostawy), numer telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.
 2. w celu realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia od umowy – możemy przetwarzać Twoje dane podane w treści reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego (jeżeli dojdzie do zwrotu płatności). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia odpowiednio reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dane te są przez nas przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Po zakończeniu powyższych działań możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.
 3. w celu bieżącego kontaktu – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy Twój adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydujesz nam się przekazać w treści skierowanej do nas wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie takich danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.
 4. w celu prowadzenia Konta (rejestracji i zarządzania Kontem) – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego, historia złożonych przez Ciebie Zamówień. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu założenia Konta (zawarcia umowy) i jego utrzymywania. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych, na przykład dzień i miesiąc Twoich urodzin. Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.
 5. w celu nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej, a następnie w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, funkcja/stanowisko. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia z nami umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 6. w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu – jeżeli reprezentujesz jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny lub zostałeś wyznaczony jako osoba do kontaktu ze strony takiego podmiotu możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, funkcja/stanowisko, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest podpisanie i zawarcie umowy z podmiotem, który reprezentujesz, zapewnienie kontaktu z takim podmiotem, weryfikacji czy jesteś uprawniony do reprezentacji takiego podmiotu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić naszą komunikację lub zawarcie umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia komunikacji z Tobą lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy z podmiotem, który reprezentujesz lub którego jesteś przedstawicielem.
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
 8. w celu przesyłania Newsletter’a – możemy przetwarzać Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest analizowanie czy zapoznajesz się z naszymi Newsletterami oraz które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej. Ponadto możemy przetwarzać także Twoje dane w postaci dnia i miesiąca Twoich urodzin na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przy zapisywaniu się na Newsletter. Wysyłka Newsletter’a następuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub wycofania Twojej zgody na otrzymywanie Newsletter’a. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter. W każdym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila pod adresem: kontakt@mniejkropka.com lub klikając w link dotyczący rezygnacji znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.
 9. dla celów marketingu bezpośredniego – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prowadzenie komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego może odbywać się także w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na podstawie Twojej zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Prowadzenie marketingu bezpośredniego odbywa się wówczas w formie elektronicznej oraz może odbywać się także za pomocą automatycznych systemów wywołujących, w tym za pośrednictwem wiadomości SMS / MMS / e-mail. W tym przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że odwołanie takiej zgody nie stanowi złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 10. w celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności naszej strony internetowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych i internetowych możemy przetwarzać dane, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”). Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na naszych profilach, na portalach gdzie prezentujemy nasze materiały, w celu efektywnego prowadzenia naszych profili, prezentowania informacji o różnych naszych działaniach, inicjatywach, usługach czy innej aktywności oraz w związku z promowaniem naszych produktów i usług, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi (w razie takiej konieczności). Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazujemy, że powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.
 12. w przypadku zgłaszania działań niepożądanych środków czystości i produktów kosmetycznych – jeżeli w naszym Sklepie zakupiony zostanie produkt kosmetyczny to w przypadku wystąpienia działania niepożądanego takiego produktu kosmetycznego osoba wykonująca zawód medyczny oraz użytkownik końcowy, jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy może dokonać zgłoszenia nam tej okoliczności listownie na adres e-mail: kontakt@mniejkropka.com.

W przypadku zgłaszania działań niepożądanych produktów kosmetycznych Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa środków czystości i produktów kosmetycznych, a w szczególności monitorowania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz zgłaszania pojedynczych przypadków ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych właściwym organom; spełnienie obowiązku zapewnienia publicznego dostępu do ww. informacji:
  • dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie przepisu prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. – art. 23, oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych;
  • pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., w tym art. 10, 21 oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych, w tym art. 11;

   W przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania w niektórych sytuacjach może też być zgoda osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z przepisami Rozporządzenia nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. i ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit) f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku pozostałych danych zwykłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów kosmetycznych tj. rok od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego. W przypadku realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.

 1. Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach, o których Cię na bieżąco informujemy – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: •  dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); •  obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); •  niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kim są nasi Partnerzy (odbiorcy Twoich danych)?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które współpracują z nami. Są to podmioty świadczące w szczególności takie usługi jak: usługi telekomunikacyjne, informatyczne, hostingowe, usługi kurierskie, prawne, w tym windykacyjne, usługi księgowe oraz finansowe, a także podmioty dostarczające usługi analiz statystycznych, usługi reklamowe i marketingowe (w tym serwisy mailingowe) czy zapewniające utrzymanie naszej strony internetowej oraz podmioty świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba możemy je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, przede wszystkim poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

V. Jak przetwarzamy Twoje dane i jakie posiadasz w związku z tym prawa?

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego celu, dla którego dane zostały zebrane, z uwzględnieniem wykonywanych przez takie osoby zadań. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków ochrony danych.

W zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych, posiadasz następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): posiadasz prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): posiadasz prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo posiadasz uprawnienie do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym przekazaliśmy Twoje dane o Twoim żądaniu.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadasz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: a) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadasz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, możesz także zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w każdym czasie posiadasz uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Twój sprzeciw z tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Wówczas nie możemy przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po otrzymaniu Twojego sprzeciwu (bez konieczności jego uzasadnienia) bezwarunkowo nie możemy już przetwarzać Twoich danych w takim celu.
 7. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiadasz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zrealizować swoje prawa (z wyjątkiem pkt 8 powyżej) wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres: kontakt@mniejkropka.com. 

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od celu przetwarzania i wskazany jest w pkt III dla każdego z celów. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie Kodeksu cywilnego), a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (np. w przypadku dokumentacji podatkowej i księgowej – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.   

VII. Polityka Cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika Sklepu oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach S klepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies własne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej strony (m.in. w celu badania popularności naszej strony, w celach statystycznych, analitycznych czy realizacji zamówień produktów) oraz pliki cookies zewnętrzne stosowane przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy w ramach naszej działalności (m.in. za pośrednictwem narzędzi takich jak: Google Analytics czy Facebook).

Samo udostępnienie możliwości używania plików cookies nie daje nam bezpośredniego dostępu do innych danych osobowych. Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej

Przykładowo: w przeglądarce Mozilla Firefox w menu wybierz symbol trzech poziomych kresek, następnie wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie sekcję „Ciasteczka i dane stron” lub „Wzmocniona ochrona przed śledzeniem”; w przeglądarce Microsoft Edge w menu wybierz symbol trzech kropek, następnie “Ustawienia” i w nich zakładkę “Ustawienia witryny”, dalej „Pliki cookie i dane witryn”; w przeglądarce Google Chrome w menu ukrytym pod trzema kropkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Ustawienia” a potem „Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie opcję „Pliki cookie i inne dane witryn”. Pamiętaj jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

VII. 1. Profilowanie

Zbieramy dane zapisane w plikach cookies w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci administratorzy stron, na których posiadamy swoje profile (np. Facebook, Instagram). Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w plikach cookies umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań.

Wykorzystując technologię plików cookies, w oparciu o analizę częstotliwości odwiedzania przez danego użytkownika naszej strony i wykazywania zainteresowania konkretnymi produktami, możemy dowiedzieć się o preferencjach naszych użytkowników. Pozwala nam to zrozumieć zwyczaje, oczekiwania i potrzeby klientów, na które możemy odpowiadać dostosowując odpowiednio funkcjonalności naszej strony. Dzięki plikom cookies możemy dotrzeć do Ciebie z dopasowaną do Twoich zainteresowań reklamą i przedstawiać interesujące Cię oferty czy treści marketingowe. Innymi słowy celem naszego działania jest tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji Twojego portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić Ci reklamę, która Cię zainteresuje.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z zapisu plików cookies na swoim urządzeniu będą mu prezentowane reklamy podczas korzystania z naszej strony internetowej, jednak reklamy te nie będą związane z dotychczasową aktywnością użytkownika na stronie. Ponadto analiza zainteresowań (preferencji) może mieć zastosowanie do klientów pełnoletnich po wyrażeniu przez nich na to zgody, jeżeli służy ona do tworzenia i prezentowania specjalnie dedykowanych reklam, ofert czy przyznawania rabatów w sposób zautomatyzowany mogący wywołać wobec takiego klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać. Dlatego, jeżeli w sposób jednoznaczny wyrazisz zgodę na personalizowanie ofert i treści, możemy przedstawiać Ci atrakcyjne indywidualne oferty cenowe odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom, m.in. rabaty/bonusy. Przedstawienie tych ofert będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i może być oparte o profilowanie. Oferty będą aktywne przez określony czas i będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie przez Ciebie. Otrzymanie takiej oferty może być zależne od urządzenia i przeglądarki, z których korzystasz wchodząc na naszą stronę internetową. W takim wypadku, oprócz praw wskazanych w pkt V niniejszej Polityki, przysługuje Ci prawo do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony jako administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania przesłanej Ci oferty. W tym celu możesz skontaktować się z nami na adres e-mail:kontakt@mniejkropka.com.

VII. 2 Retargeting

Wykorzystując technologię cookies możemy docierać z przekazem reklamowym do tych użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzali naszą stronę czy też mieli kontakt z oferowanymi przez nas produktami lub usługami. Wówczas przekaz reklamowy pojawia się na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.   Dzięki danym zawartym w plikach cookies możemy tworzyć statystyki np. o liczbie osób korzystających z naszej strony internetowej. Do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych dochodzi w ramach korzystania z narzędzi analitycznych jakim są m.in. Google Analytics czy Google Ads.

VII. 3 Logi serwera

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera, Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz, czas jaki spędzasz na stronie czy też które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami, które są należycie upoważnione do administrowania naszym serwerem. Dane w nich zapisane stanowią dla nas materiał pomocniczy służący do administrowania naszą stroną internetową, np. na podstawie danych pochodzących z logów mogą być generowane statystyki (dostarczające np. informacji z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin na naszej stronie). Podsumowania te nie zawierają jednak informacji identyfikujących osób korzystających z naszej strony internetowej.  VII.4 Narzędzia marketingowe

 1. Google Tag Manager. Na naszej stronie korzystamy z Google Tag Manager (GTM), narzędzia które pomaga nam w administrowaniu tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika oraz integracji kodów programów na naszej stronie internetowej. Dzięki funkcjonalności GTM możemy dokonywać pomiaru ruchu i zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalić wpływ reklam online i naszych kanałów społecznościowych na te zachowania czy dokonywać ustawień remarketingu i targetowania lub testować i optymalizować stronę internetową. W związku z wykorzystaniem GTM, Google zbiera zagregowane dane bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Z GTM są zintegrowane takie usługi śledzenia jak Google Analytics oraz Google Ads.
 2. Google Analytics. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Wszystko to ma na celu ulepszanie i rozwój naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na naszej stronie czy dotyczące czasu poświęconego na stronie przez użytkowników.   W ramach usługi Google Analytics możemy też korzystać z następujących funkcji reklamowych:   • remarketing z wykorzystaniem Google Analytics; • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google; • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam.   Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych.   Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
 3. Google Ads. W celu rozwijania funkcjonalności naszej strony korzystamy także z narzędzia marketingowego jakim jest Google Ads. Dzięki tej usłudze nasze reklamy mogą wyświetlać się na zewnętrznych stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamowych mamy możliwość ocenić skuteczność wybranych przez nas środków reklamowych.    Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorcy.   W przypadku gdy odwiedzisz naszą stronę internetową poprzez wybranie reklamy Google, Google Ads przechowa plik cookies na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz zapamiętując w ten sposób, że odwiedziłeś naszą stronę. Jeżeli dokonasz zakupu na naszej stronie czy pozostawisz swoje dane kontaktowe (np. poprzez zapisanie się do Newslettera) jest to dla nas informacja zwrotna (wskaźnik), który informuje nas o efektywności danej kampanii reklamowej czy innych podejmowanych przez nas celowych działaniach.   Poza konwersją Google Ads możemy korzystać też z funkcji remarketingu Google Ads. Pozwala ona na wyświetlanie korzystającym, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę reklam, które są spersonalizowane dla danego korzystającego na podstawie jego zainteresowań z innych przeglądanych stron internetowych należących do Google.   Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez nas tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), nigdy na podstawie kryterium konkretnego użytkownika korzystającego z naszej strony internetowej.
 4. Piksel Facebooka. Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel Facebooka, które zapewnia serwis Facebook.   Piksel Facebooka jest narzędziem analitycznym, które za pomocą fragmentu kodu umieszczonego w naszej witrynie, pomaga nam mierzyć skuteczność reklam w oparciu o analizę działań podejmowanych przez Ciebie na naszej stronie dla celów statystycznych i badania rynku. Piksel Facebooka dostarcza nam również wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Ciebie reklamy naszych produktów, które będą bardziej adekwatne do Twoich aktualnych zainteresowań.   Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności serwisu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.   Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 5. Inne. W ramach naszej działalności marketingowej możemy korzystać także z usług innych podmiotów zewnętrznych stosujących własne pliki cookies.

VIII. Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wtyczki do portali społecznościowych: Facebook Instagram, Pinterest, Twitter. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną, co powoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na poszczególnych portalach.   W przypadku gdy korzystasz z naszej strony internetowej, a jednocześnie pozostajesz zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli nie zgadzasz się na to, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informacje o Twoich wizytach na naszej stronie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

IX. Geolokalizacja

Możemy udostępnić Ci w ramach naszego serwisu opcję geolokalizacji, czyli określenia Twojej pozycji geograficznej w momencie korzystania z naszej strony. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Twojego urządzenia.   Geolokalizacja używana jest przez nas wyłącznie w celach reklamowych oraz w celu ułatwienia procesu złożenia zamówienia w zakresie wyboru opcji dostawy w danym punkcie odbioru. Dane o położeniu pobierane są wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.   Usługi geolokalizacyjne możesz całkowicie wyłączyć w ustawieniach Twojego urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z naszej strony.

X. Powiadomienia web push

Korzystamy z powiadomień web push, czyli krótkich komunikatów wyświetlających się na ekranie Twojego urządzenia, za pomocą których możemy przekazywać Ci informacje i aktualizacje dotyczące zawartości naszej strony internetowej. Dzięki powiadomieniom web push możesz być na bieżąco z treściami udostępnionymi na naszej stronie.   Otrzymywanie powiadomień web push odbywa się za Twoją zgodą. Gdy odwiedzisz naszą stronę zobaczysz komunikat informujący o możliwości otrzymywania takich powiadomień. Jeżeli wyrazisz zgodę (klikając w przycisk „Zgadzam się” lub o analogicznym znaczeniu) powiadomienia te będą wyświetlać się na Twoim urządzeniu.   Możesz wyłączyć opcję otrzymywania powiadomień web push. W tym celu konieczna jest zmiana ustawień w Twojej przeglądarce internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty, będziemy Cię informować na naszej stronie internetowej (np. poprzez wiadomość web push) lub także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana. Zawsze gdy korzystasz z naszej strony internetowej zachęcamy Cię do odwiedzenia naszej zakładki „Polityka Prywatności”.